Menneskesinnet har en fremtredende rolle i mitt kunstnerskap.

Født i Oslo, Norge (1975)
Bosatt i Stockholm, Sverige

Stina-M Velten Edfeldt

Stina-M Velten er utdannet i den klassiske figurative tradisjonen og streber etter å gjøre naturalistiske skulpturer relevante for i dag. Aktuelle hendelser og mennesker inspirerer henne, og hun bruker ofte barn som modeller og idoler.

Jeg blander materialer og uttrykk innenfor ett klassisk formspråk hvor framstillingen er ikonisk snarere en realistisk.

Materialer jeg anvender er leire, gips og ofte gamle tallerkener.

Tallerkenene forteller en historie for seg og mange har minner knyttet til dem, jeg integrerer dem i skulpturen for å gi dem ett forlenget liv men også for å bringe historien inn i arbeidet.